ใหหลวงกับ มข. : The King and KKU

Advertisements

รับน้องใหม่ มข. 2509-2545

บัตรนักศึกษา / นักศึกษาคนแรก ของ มข.

The Place of the Past for all of us

” มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้เริ่มต้นค่อนข้างแปลก เพราะเป็นการเริ่มต้นค่อนข้างรวดเร็วทางด้านการเมือง ”
รศ.ดร.นพดล ทองโสภิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“จอมพลสฤษดิ์ฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย อันนี้แหละครับนำมาสู่เรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะเหตุใดครับ ? กล่าวคือ ในภาคอีสานนี้ คณะกรรมการภาคได้ประชุมกัน และมีมติว่าจะพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้กลายเป็นเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”
พลเอกเนตร เขมะโยธิน อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

” จอมพลประภาสถามว่า โอ้โฮ มาตั้งมหาวิทยาลัยในป่าอย่างนี้เหรอ ใครเขาจะมาอยู่ หมดเงินไปตั้งเท่าไรแล้ว ไปฝากแบงค์ไว้กินดอกเบี้ยยังจะดีกว่านี้อีก แล้วจะมาอยู่ ร.พ.โรคเรื้อนนี้เหรอใครจะมาอยู่กับเธอ ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้มแข็ง สีตะธานี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

” เขาบอกให้มาตั้งมหาวิทยาลัย แล้วที่ตั้งมหาวิทยาลัยมันเป็นโรงพยาบาลโรคเรื้อน ท่านลองคิดดู คนที่มาจะสนุกได้อย่างไร ”
ดร.ทิม พรรณศิริ อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

” ตอนนั้นผมต้องขึ้น-ล่องระหว่างขอนแก่น-กรุงเทพ ตอนนั้นยังไม่มีเครื่องบินหรอก ต้องขับรถเกือบตายหลายๆครั้ง ปีหนึ่งถึง 40 เที่ยว ”
ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น